PL EN UA
Strona Główna » Projektowanie graficzne » Rekrutacja

Rekrutacja

Zasady rekrutacji 2017/2018

 

 

Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018 trwa

Dokumenty można składać do 31 lipca 2017 r.

 

Uwaga !

W przypadku niewypełnienia limitów przyjęć na poszczególnych kierunkach, z dniem 1 sierpnia

rozpoczyna się dodatkowa rekrutacja,

która trwa do 1 października 2017 roku.  

 

 

I ETAP REKRUTACJI JEST DWUSTOPNIOWY:

1. rejestracja elektroniczna i wydruk formularza z rejestracji (punkt elektronicznej rekrutacji znajduje się w budynku Biblioteki Uczelnianej ul. Żołnierzy I AWP; budynek 1D sala nr 6),

2. złożenie kompletu dokumentów, wraz z wydrukowanym formularzem z elektronicznej rejestracji, w odpowiednim Sekretariacie danego Instytutu PWSW ( Pałac Lubomirskich pok. 12) prowadzącego nabór na wybrany przez Państwa kierunek.

Konieczne dokumenty

  1. podanie na obowiązującym w uczelni formularzu,
  2. dyplom maturalny (świadectwo dojrzałości) w oryginale,
  3. świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  4. 2 fotografie,
  5. potwierdzenie wniesienia na konto uczelni opłaty rekrutacyjnej w wysokości 80,00 zł.                                                                                                Opłat można dokonywać na konto lub w Kasie PWSW. Kasa czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.
  6. dowód osobisty.

Ponadto:

  1. laureaci i finaliści olimpiad - oryginał zaświadczenia olimpiady przedmiotowej lub jego poświadczoną kopię,
  2. absolwenci szkół średnich, którzy legitymują się dyplomem "matury międzynarodowej"- tłumaczenia dyplomu dokonanego przez tłumacza przysięgłego.

II ETAP REKRUTACJI:

Kwalifikowanie przez Instytutową  Komisję  Rekrutacyjną dokumentów kandydatów na I rok studiów.

Dokumenty kandydata będą brane pod uwagę wyłącznie pod warunkiem spełnienia p. 1 i 2 (porównaj I Etap rekrutacji), w przeciwnym razie dokumenty zostaną odrzucone. tj.:

Kandydat, który jedynie zarejestruje się w systemie elektronicznym i nie złoży jednocześnie kompletu dokumentów w Sekretariacie danego Instytutu ( Instytut Sztuk Projektowych) nie będzie brany pod uwagę w II etapie rekrutacji → czyli przy sporządzaniu listy osób przyjętych na studia (projektowanie graficzne) .

 

Rozmowa kwalifikacyjna dotycząca zainteresowań plastycznych połączona z przeglądem prac kandydata

(prace rysunkowe, malarskie, fotografie, format prac, technika wykonania oraz ilość dowolne), która odbędzie się 2 października 2017 r. o godz. 10.00.

 

 

If you are interested in studying at the East European State Higher School in Przemysl send a message to

studiujwpolsce@pwsw.pl and you will receive exact information.

 

Якщо Ти зацікавлений навчанням у Державній вищій східноєвропейській школі в Перемишлі, напиши на адресу studiujwpolsce@pwsw.pl - отримаєш детальнішу інформацію. 

 

Jesteś zainteresowany studiami w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu napisz na adres

studiujwpolsce@pwsw.pl otrzymasz dokładne informacje.

 

 

Uczelnia dysponuje Domami Studenta.

Wg Zarządzenia nr  19/2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu 

opłaty za miejsce w Domach Studenta w roku akademikiem 2016/2017 wynoszą: 

  1. Dom Studenta PWSW nr 1:

– opłata za miejsce w pokoju dwuosobowym                     - 385,00 zł

– opłata za miejsce w pokoju trzyosobowym                      - 335,00 zł

– opłata za miejsce w pokoju czteroosobowym                   - 285,00 zł

– opłata za każdorazowe wydanie pościeli i koca                -   50,00 zł.

  1. Dom Studenta PWSW nr 2 „Nowy”:

– opłata za miejsce w pokoju dwuosobowym z łazienką      - 380,00 zł

– opłata za miejsce w pokoju trzyosobowym z łazienką       - 335,00 zł

– opłata za miejsce w pokoju trzyosobowym bez łazienki    - 270,00 zł

– opłata za każdorazowe wydanie pościeli i koca                -   50,00 zł.

3. Mieszkaniec DST zobowiązany jest do wniesienia kaucji zwrotnej w wysokości 350,00 zł, uiszczanej w terminie do miesiąca od zakwaterowania.

4. Ustala się opłatę w wysokości 2 zł za 1 godzinę korzystania z automatycznej pralki.

5. Ustala się opłatę w wysokości 5 zł za wyrobienie zgubionej Karty mieszkańca Domu Studenta.

 

 

Informacji odnośnie rekrutacji na kierunku Projektowanie graficzne udziela:

Joanna Gwizdała
ul. Książąt Lubomirskich 6 (Pałac Lubomirskich) pok. 12
37-700 Przemyśl
tel. (016) 735-52-32

 

 

PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!