PL EN UA
Strona Główna » Płatne praktyki zawodowe » Rekrutacja

Rekrutacja

DRUGI nabór na płatne praktyki!

Jeszcze w roku akademickim 2016/2017 będzie organizowany drugi nabór na  płatne praktyki, w którym będa mogli wziąc udział studenci, którzy nie zakwalifikowali się w pierwszym naborze przeprowadzonym w marcu 2017 r., a także studenci 1 roku pozostałych kierunków.

Do kogo  dokładnie skierowany będzie drugi nabór?

– do studentów I i II roku:

Architektury wnętrz

Projektowania graficznego

Filologii polskiej

Historii

Bezpieczeństwa i produkcji żywności

Mechatroniki

Inżynierii środowiska

 

– do studentów I roku:

Fililogii angielskiej

Lingwistyki stosowanej

Politologii

Socjologii

Stosunków międzynarodowych


– do studentów II i III roku

Inżynierii transportu i logistyki


UWAGA! Studenci wyżej wymienionych kierunków proszeni są o składanie wstępnych deklaracji o przystąpieniu do programu płatnych praktyk. Pozwoli to uczelni na wystąpieniedo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z wnioskiem o taką ilość środków, która umożliwi sfinansowanie praktyk dla wszystkich zainteresowanych.

Deklarację należy:

1)  w formie elektronicznej wysłać na adres uczelnianego koordynatora programu praktyk: jan.zieba@pwsw.pl,

2) w podpisanej wersji papierowej  złożyć w sekretariacie swojego instytutu lub w Akademickim Biurze Karier w Kolegium Technicznym PWSW 

 

Na deklaracje studentów czekamy do piątku 31 marca 2017 r

 

Formularz wstępnej deklaracji o przystąpieniu do programu płatnych praktyk do pobrania poniżej.

Kto może ubiegac się o przyjęcie na płatne praktyki w PIERWSZYM naborze?

W naborze prowawadzonym w marcu 2017 roku program płatnych praktyk skierowany został do studentów II roku następujących kierunków o profilu praktycznym:

Architektura wnętrz

Projektowanie graficzne

Filologia polska

Historia

Bezpieczeństwo i produkcja żywności

Mechatronika

Inżynieria środowiska

Program skierowany jest także do studentów III roku Inżynierii transportu i logistyki

 

Ogłoszenia o naborze studentów poszczególnych kierunków umieszczane są w zakładce Aktualności

 

Regulamin rekrutacji studentów

W regulaminie kompletna informacja na temat kryteriów i trybu wyboru studentów w 1 naborze do programu płatnych praktyk.
PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!