PL EN UA
Strona Główna » Stosunki międzynarodowe » Rekrutacja

Rekrutacja

rekrutacja_tlo_.gif

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 >>>INFORMATOR DLA KANYDATÓW NA STUDIA<<<

 

 

Drogi Maturzysto, Przyszły Kandydacie na studia

 

Instytut Stosunków Międzynarodowych i Politologii zaprasza Cię do studiowania STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH - studiów z przyszłością.

 

Zapewniamy wysoki poziom kształcenia!

 

Nasza kadra dydaktyczna składa się z pracowników PWSW, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Studiując stosunki międzynarodowe masz wybór odpowiedniej dla siebie specjalności - bezpieczeństwo międzynarodowe, biznes międzynarodowy, czy inne realizowane w innych instytutach zgodnie z charakterem kierunku stosunki międzynarodowe, np. specjalność celna).

 

Nasi studenci mają możliwość uczestniczenia w bogatym życiu studenckim i rozwijania swoich zainteresowań badawczych w Kole Naukowym Młodych Dyplomatów. Dotychczas odbyły się wyjazdy naukowo-poznawcze do Sejmu i Senatu RP, oddziałów agencji wyspecjalizowanych ONZ w Warszawie i siedziby przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Co roku organizujemy dla studentów I roku wyjazdy integracyjne w Bieszczady i nad Solinę.

 

Kierunek "Stosunki międzynarodowe" otwiera przed Tobą przyszłość!!!

Studiując "Stosunki międzynarodowe" student ma do wyboru następujace specjalności:

 • BIZNES MIĘDZYNARODOWY
 • BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE

 

Absolwent stosunków międzynarodowych jest przygotowany do pracy w takich instytucjach jak:

 • instytucje Unii Europejskiej oraz organizacje międzynarodowe,
 • placówki dyplomatyczne i konsularne;
 • jednostki samorządu terytorialnego oraz urzędy centralne;
 • służby mundurowe;
 • instytucje finansowe (banki, towarzystwa ubezpieczeniowe itp.);
 • agencje reklamowe, wydawnictwa, agencje marketingowe;
 • biura podróży, hotele, firmy obsługujące ruch zagranicznyi przedsiębiorstwa spedycyjne;
 • redakcje mediów (prasa, radio, telewizja);
 • przedsiębiorstwa i korporacje międzynarodowe

Nasza wysoko wykwalifikowana kadra naukowa jest zawsze do dyspozycji studentów i chętnie im pomaga w rozwiązywaniu trudnych sytuacji.

 

Więcej informacji i fachowych rad udziela nasz sekretariat: tel. 16 735 52 40, e-mail: stosunki@pwsw.eu  

 

Przyjdź i przekonaj się, że warto studiować stosunki międzynarodowe.

 

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018:

 • Postępowanie kwalifikacyjne na kierunek "stosunki międzynarodowe" odbywa się w trybie konkursu świadectw dojrzałości,
 • W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są po uwagę oceny ze świadectwa dojrzałości,
 • Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje kandydatów z "nową" i "starą" maturą.

 

INFORMACJA DLA CUDZOZIEMCÓW:

If you are interested in studying at the East European State Higher School in Przemysl send a message to and you will receive exact information.

Якщо Ти зацікавлений навчанням у Державній вищій східноєвропейській школі в Перемишлі, напиши на адресу studiujwpolsce@pwsw.pl - отримаєш детальнішу інформацію.

Jesteś zainteresowany studiami w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu napisz na adres otrzymasz dokładne informacje.

 

 

Kryterium w postępowaniu kwalifikacyjnym stanowi suma punktów uzyskanych ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych na egzaminie maturalnym. W przypadku "nowej matury" procenty przeliczane są na punkty rankingowe, natomiast w przypadku "starej matury" oceny przeliczane są na punkty.

Liczba punktów uzyskana na podstawie powyższego kryterium stanowi podstawę do ustalenia listy rankingowej kandydatów (od największej do najmniejszej liczby punktów).

 

Jesteśmy przekonani, że podejmiesz właściwą decyzję i rozpoczniesz studiowanie przyszłościowego kierunku „stosunki międzynarodowe" w Przemyślu.

Życzymy zatem pomyślności na maturze!


PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!