PL EN UA
Strona Główna » Politologia » Rekrutacja

Rekrutacja

 

ELEKTRONICZNA REJESTRACJA W ZAKŁADCE REKRUTACJA NA STRONIE GŁÓWNEJ PWSW

 

 

 

TRWA REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018 

DOKUMENTY MOŻNA SKŁADAĆ DO 1 października 2017

 


 

 

 

DLA OSÓB PRACUJĄCYCH, OFERUJEMY STUDIA DZIENNE
W RAMACH BEZPŁATNEGO INDYWIDUALNEGO SYSTEMU STUDIOWANIA!!!

 


Przyjęcie na studia odbywa się na zasadzie konkursu świadectw
(dotyczy to zarówno "starej" jak i "nowej matury").

 

I ETAP REKRUTACJI JEST DWUSTOPNIOWY:

1. rejestracja elektroniczna i wydruk formularza z rejestracji (punkt elektronicznej rekrutacji znajduje się
w budynku Biblioteki Uczelnianej ul. Żołnierzy I AWP; budynek 1D sala nr 6),

2. złożenie kompletu dokumentów, wraz z wydrukowanym formularzem z elektronicznej rejestracji,
w Sekretariacie Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Politologii (II piętro Kolegium Wschodniego, p. 214A).

 

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

  • wydrukowany formularz z elektronicznej rejestracji kandydatów na studia,
  • dyplom maturalny (świadectwo dojrzałości) w oryginale,
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,

  • 2 fotografie (takie jak do dowodu osobistego),

  • potwierdzenie wniesienia na konto uczelni opłaty rekrutacyjnej,

  • poświadczona kserokopia dowodu osobistego.

 

II ETAP

Kwalifikowanie przez Komisję Rekrutacyjną dokumentów kandydatów na I rok studiów.

Dokumenty kandydata będą brane pod uwagę, w II etapie rekrutacji, wyłącznie pod warunkiem spełnienia p. 1 i 2 w przeciwnym razie dokumenty zostaną odrzucone.

tj.:

Kandydat, który jedynie zarejestruje się w systemie elektronicznym i nie złoży w Sekretariacie Instytutu Stosunków Miedzynarodowych i Politologii, w odpowiednim terminie, kompletu dokumentów nie będzie brany pod uwagę w II etapie rekrutacji, czyli sporządzaniu listy osób przyjętych na studia.

 

Potwierdzenie efektów uczenia się

Od  roku akademickiego 2015/2016 kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunek Politologia mogą skorzystać z potwierdzania efektów uczenia się z chwilą przyjęcia ich na studia, jeżeli spełniają w tym względzie wymogi Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym. Regulamin potwierdzania efektów uczenia się - do pobrania.

Rekrutacja cudzoziemców/Recruitment of foreigners

If you are interested in studying at the East European State Higher School in Przemysl send a message to studiujwpolsce@pwsw.pl and you will receive exact information.

Якщо Ти зацікавлений навчанням у Державній вищій східноєвропейській школі в Перемишлі, напиши на адресу studiujwpolsce@pwsw.pl - отримаєш детальнішу інформацію.

Jesteś zainteresowany studiami w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu napisz na adres studiujwpolsce@pwsw.pl otrzymasz dokładne informacje.

PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!