PL EN UA
Strona Główna » Polonistyka » Rekrutacja

Rekrutacja

FILOLOGIA POLSKA specjalność: "Media - Język - Kultura"

 

 

Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018 trwa. Dokumenty można składać do

1 października 2017 r.

Uwaga!

W przypadku niewypełnienia limitów przyjęć na poszczególnych kierunkach, z dniem 1 sierpnia rozpoczyna się dodatkowa rekrutacja, która trwa do 1 pażdziernika 2017 roku.

 

 

 

I ETAP REKRUTACJI JEST DWUSTOPNIOWY:

1. rejestracja elektroniczna i wydruk formularza z rejestracji (rejestracji i wydruku można dokonać z dowolnego miejsca; dodatkowy punkt elektronicznej rekrutacji znajduje się w budynku Biblioteki Uczelnianej ul. Żołnierzy I AWP; budynek 1D sala nr 6),

2. złożenie kompletu dokumentów, wraz z wydrukowanym formularzem z elektronicznej rejestracji, w odpowiednim Sekretariacie danego Instytutu PWSW (Instytut Humanistyczny pokój 19 A Kolegium Wschodnie) prowadzącego nabór na wybrany przez Państwa kierunek.

II ETAP REKRUTACJI:

Kwalifikowanie przez Instytutową  Komisję  Rekrutacyjną dokumentów kandydatów na I rok studiów.

Dokumenty kandydata będą brane pod uwagę wyłącznie pod warunkiem spełnienia p. 1 i 2 (porównaj I Etap rekrutacji), w przeciwnym razie dokumenty zostaną odrzucone. tj.:

Kandydat, który jedynie zarejestruje się w systemie elektronicznym i nie złoży jednocześnie kompletu dokumentów w Sekretariacie danego Instytutu ( Instytut Humanistyczny) nie będzie brany pod uwagę w II etapie rekrutacji → czyli przy sporządzaniu listy osób przyjętych na studia Filologia polska   .

 

 

 

 

 

Rekrutacja elektroniczna:

E-rekrutacja

 

Potwierdzanie efektów uczenia się w Instytucie Filologicznym Na kierunku Filologia polska

Od  roku akademickiego 2015/2016 kandydaci ubiegający się o przyjęcie  na kierunek Filologia polska mogą skorzystać z potwierdzania efektów uczenia się z chwilą przyjęcia ich na studia, jeżeli spełniają w tym względzie wymogi Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym.   

Regulamin potwierdzania efektów uczenia się - do pobrania.

 

 

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Humanistyczny 

ul. Książąt Lubomirskich 4

37- 700 Przemyśl

budynek: Kolegium Wschodnie, parter, pokój 19a

 

Kontakt: 

polonistyka@pwsw.pl   

tel. 16-735 51 90

 

 

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z Polski 

zasady rekrutacji

 

Zasady rekrutacji dla cudzoziemców

 

PL. Jesteś zainteresowany studiami w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu napisz na adres otrzymasz dokładne informacje.Punkt informacyjno-rekrutacyjny dla cudzoziemców znajduje się w bibliotece PWSW  pok. 1

 

ENG. If you are interested in studying at the East European State Higher School in Przemysl send a message to and you will receive exact information.

UKR. Якщо Ти зацікавлений навчанням у Державній вищій східноєвропейській школі в Перемишлі, напиши на адресу - отримаєш детальнішу інформацію. Пункт інформаційно -рекрутаційний для іноземців знаходиться в приміщенні бібліотеки  к.1

e-mail:


 

PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!