PL EN UA
Strona Główna » Uczelnia » Komisje uczelniane » Rzecznicy Dyscyplinarni

Rzecznicy Dyscyplinarni

Rzecznik dyscyplinarny ds. nauczycieli akademickich

Zarządzeniem nr 70/2016 Rektora PWSW w Przemyślu z dnia 28 października 2016 roku powołany został prof. dr hab. Stanisław Gałkowski na Rzecznika Dyscyplinarnego ds. nauczycieli akademickich.

Rzecznik dyscyplinarny ds. studentów

Zarządzeniem nr 69/2016 Rektora PWSW w Przemyślu z dnia 28 października 2016 roku powołany został 
dr Zbigniew Wójcik na Rzecznika Dyscyplinarnego ds. studentów.
PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!