PL EN UA
Strona Główna » Prawo uczelniane » Statut

Statut

Uchwała Nr 54/2017 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu z dnia 20 listopada 2017 r.

Uchwała Nr 54/2017

Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu

z dnia 20 listopada 2017 r.

 

w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

 

Na podstawie art. 59 w związku z art. 56 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) oraz § 133 ust. 4 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu z dnia 27 marca 2017 r. Senat Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu uchwala, co następuje:

 

§ 1

W treści Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu z dnia 27 marca 2017 r.  wprowadza się następujące zmiany:

 

1.      w § 85 ust. 5 uchyla się pkt 2) oraz pkt 3)

2.      w § 85 ust. 5 pkt 1) znak „ ; ” zastępuje się znakiem „ . ”

3.      w § 85 uchyla się ust. 6.

 

§ 2

Zmiana Statutu, o której mowa powyżej wchodzi w życie z dniem podjęcia niniejszej uchwały.

 

§ 3

Tekst jednolity Statutu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!