PL EN UA
Strona Główna » Studia podyplomowe

Studia podyplomowe

 

Centrum Edukacji Ustawicznej

Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu

 

S T U D I A  P O D Y P L O M O W E


W swojej ofercie dydaktycznej PWSW posiada studia podyplomowe w obszarze nauk społecznych, humanistycznych oraz technicznych. Studia podyplomowe prowadzone są przez Instytut Socjologii, Instytut Historii oraz Instytut Nauk Technicznych Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

Instytut Socjologii PWSW, w celu kształcenia nowych umiejętności, niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie prowadzi studia podyplomowe:

  • Doradztwo Zawodowe
  • Zarządzanie Podmiotami Ekonomii Społecznej
  • Zarządzanie Funduszami Unii Europejskiej

W Instytucie Historii PWSW prowadzone są:
  • Podyplomowe Studia Pedagogiczne

Natomiast Instytut Nauk Technicznych w celu kształcenia nauczycieli do nauczania zagadnień z zakresu mechatroniki i przedmiotów mechanicznych w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzi studia podyplomowe:
  • Mechatronika i programowanie obrabiarek CNC w procesach wytwórczych

Szczegółowe informacje o proponowanych kierunkach studiów podyplomowych:

 

ZARZĄDZANIE PODMIOTAMI EKONOMII SPOŁECZNEJ - NOWOŚĆ!

rekrutacja: od 1 kwietnia do 10 października 2017 r. 

ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI UNII EUROPEJSKIEJ - 12 EDYCJA

rekrutacja: od 1 kwietnia do 10 października 2017 r. 

DORADZTWO ZAWODOWE - 4 EDYCJA 

rekrutacja: od 1 kwietnia do 10 października 2017 r. 

                                              PODYPLOMOWE STUDIA PEDAGOGICZNE

MECHATRONIKA I PROGRAMOWANIE OBRABIAREK CNC W PROCESACH WYTWÓRCZYCH - NOWOŚĆ!

PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!