PL EN UA
Strona Główna » Podkarpackie Forum Transportu i Logistyki » Tematyka Forum

Tematyka Forum

  • transport i logistyka lotnicza
  • bezpieczeństwo transportu w województwie podkarpackim
  • promocja Województwa Podkarpackiego w aspekcie wykorzystania istniejącego potencjału infrastruktury transportowej
  • komodalność transportu w aspekcie Szlaku Jedwabnego
  • możliwości rozwoju infrastruktury logistycznej w kontekście rozwoju przemysłu
  • innowacyjne technologie w transporcie
  • rozwój logistyki miejskiej
  • higiena w transporcie żywności w świetle przepisów prawa
  • rola funduszy UE w rozwoju regionalnym
  • samorząd lokalny jako podmiot wspierający sektor TSL
PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!