PL EN UA
Strona Główna » Uczelnia » Towarzystwo akademii przemyskiej

Towarzystwo akademii przemyskiej

Powstałe w 1996 roku Towarzystwo Akademii Przemyskiej istotnie przyczyniło się do założenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Przemyślu, prowadząc rozmowy z decydentami rządowymi i instytucjami samorządowymi, propagując jej ideę w środowiskach akademickich polskich i zagranicznych, opracowując pierwszy projekt wniosku o uruchomienie uczelni. Szczególną zasługę położyli tutaj członkowie-założyciele: prezydent Tadeusz Sawicki, jego zastępca Robert Rybotycki, prezes Przemyskiego Towarzystwa Kulturalnego Marek Kuchciński, późniejszy wicewojewoda podkarpacki oraz parlamentarzyści Ziemi Przemyskiej Adam Łoziński, Andrzej Zapałowski i Witold Kowalski.

Za sprawą starań TAP ideę "Akademii Przemyskiej" poparło kilkudziesięciu uczonych, ludzi kultury i polityków z całego świata. Byli wśród nich m. in.: prof. Feliks Gross prezes Polish Institute of Arts & Sciences of America, prof. Robert Grant z Glasgow University, prof. Andrzej Korboński z University of California, prof. Jan Piekałkiewicz z University of Kansas, prof. Andrzej Stelmachowski prezes "Wspólnoty Polskiej", prof. Piotr Wandycz z Yale University czy prof. Adam Wodnicki z University of North Texas, pisarze, jak Gustaw Herling - Grudziński, Czesław Miłosz czy Roger Scruton, a z grona osób piastujących ważne funkcje publiczne: Andrzej Krzeczunowicz ambasador RP w Brukseli, Nicolas Rey ambasador USA w Warszawie, arcybiskup metropolita przemyski Józef Michalik, prof. Alicja Grześkowiak marszałek Senatu RP oraz 68 posłów i senatorów kadencji 1996 - 2000, którzy podpisali petycję do ówczesnego premiera prof. Jerzego Buzka o utworzenie naszej uczelni.

Wniosek formalny o powołanie PWSZ w Przemyślu złożony został przez TAP w roku 1999, gdy prezesurę Towarzystwa objął po śmierci prezydenta Tadeusza Sawickiego poseł Adam Łoziński. Trzech przedstawicieli TAP oddelegowanych zostało w skład Konwentu uczelni: Adam Łoziński, Robert Rybotycki, Jan Sołek, a Marek Kuchciński wszedł doń jako przedstawiciel wojewody podkarpackiego i wybrany został 24 września 2001 r. pierwszym przewodniczącym Konwentu. 14 czerwca 2002 na stanowisku tym zmienił go Adam Łoziński. 15 czerwca 2002 r. podczas walnego zgromadzenia członków ukształtował się aktualny zarząd TAP w składzie: Adam Łoziński - prezes, Andrzej Matusiewicz - sekretarz, Marek Kuchciński, Jan Musiał, Jan Pasierbski, Mariusz Olbromski - członkowie.

TAP mieści się gościnnie w siedzibie Przemyskiego Towarzystwa Kulturalnego przy Wybrzeżu Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 37-700 Przemyśl.

Tel. kontaktowy (016) 6784919

PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!