PL EN UA
Strona Główna » Studiuj na PWSW » U nas dobrze zarobisz na studiach

U nas dobrze zarobisz na studiach

U nas dobrze zarobisz na studiach

  Od roku akademickiego 2016/2017 Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska realizuje projekt pozakonkursowy o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki temu projektowi studenci studiów o profilu praktycznym naszej uczelni mogą uczestniczyć w PŁATNYCH praktykach zawodowych.
Nasi studenci odbywają praktykę w łącznym wymiarze 6 miesięcy w terminie ustalonym między studentem, firmą i uczelnią. Za udział w praktyce student otrzymuje stypendium w pięciu częściach 2300,60 zł miesięcznie. Ze środków projektu można pokryć także ewentualne dodatkowe koszty ponoszone przez studentów np. koszty dojazdów, zakwaterowania (w przypadku odbywania praktyki poza miejscem zamieszkania), koszty ubezpieczenia związanego z wykonywaniem praktyki itp. Studenci, którzy zobowiążą się do napisania tzw. aplikacyjnej pracy dyplomowej mają dodatkowo do dyspozycji kwotę 2 000,00 zł brutto na jednego studenta przeznaczoną na wydatki związane z przygotowaniem pracy, takie jak np. nabycie dodatkowej literatury, odczynników, prowadzenie dodatkowych badań itp.
Chcesz poznać szczegóły programu? Sprawdzić pracodawców, którzy przyjmują naszych studentów na praktykę?
Zajrzyj tutaj:
praktyki_dr_Jan_Zi__ba.jpg

 

 

  PWSW w Przemyślu oferuje ponadto najwyższe na Podkarpaciu stypendia socjalne i za wyniki w nauce: http://www.pwsw.pl/regulamin-pomocy-materialnej1718

  Z nami OPŁACA się studiować!


PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!