PL EN UA
Strona Główna » Uczelnia » Władze PWSW w Przemyślu

Władze PWSW w Przemyślu

Rektor
dr Paweł Trefler
tel. 16 7355 100
faks 16 7355 101

 

Prorektor ds. kształcenia:
dr hab. Barbara Lulek - prof. PWSW
tel. 16 7355 100
faks 16 7355 101

 

Prorektor ds. rozwoju i współpracy:
dr Sławomir Solecki
tel. 16 7355 100
faks 16 7355 101

 

Kanclerz:
mgr Tadeusz Krzosek
tel. 16 7355 108
faks 16 7355 101

 

p.o. Kwestora:

mgr Jerzy Uziembło
tel. 16 7355 273
faks 16 7355 101

 

Senat Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu:

dr Paweł Trefler - Rektor
dr hab. Barbara Lulek prof. PWSW - Prorektor ds. Kształcenia
dr Sławomir Solecki - Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy
mgr Tadeusz Krzosek - Kanclerz
prof. dr hab. Henryk Ożóg - Dyrektor Instytutu Sztuk Projektowych
dr hab. Marek Delong prof. PWSW - Dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Politologii
dr hab. Maciej Gitling prof. PWSW - Dyrektor Instytutu Socjologii
dr inż. Wioletta Tomaszewska-Górecka - Dyrektor Instytutu Nauk Technicznych
dr Irena Kozimala - Dyrektor Instytutu Historii
dr Jan Zięba - Dyrektor Instytutu Humanistycznego
dr Elżbieta Dybek
dr Agnieszka Gocal
dr Małgorzata Kuźbida
ks. dr Wojciech Pac
dr inż. Stanisław Szabłowski
mgr Tomasz J. Filozof  
mgr Beata Opałka 
Karol Broda - student
Dominik Malicki - student
Adriana Pazderska - studentka
Adam Wąsowicz - student


 

PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!