PL EN UA
Strona Główna » Student » Stypendia 2016/2017 » Wniosek o stypendium socjalne

Wniosek o stypendium socjalne

Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Sytuację materialną studenta ustala się na podstawie wysokości miesięcznej kwoty netto dochodu przypadającego na członka rodziny studenta.

Student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 powinien wypełnić i złożyć we właściwym dla siebie sekretariacie wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej wraz z załącznikami.

Wniosek o stypendium socjalne w semestrze zimowym należy złożyć w terminie do 30 września 2016 r.

W roku akademickim 2016/2017 dochód na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, socjalne w zwiększonej wysokości z tyt. zakwaterowania w Domu Studenta lub w obiekcie innym niż Dom Studenta wynosi 1,000 zł netto.

Do pobrania wzór wniosku o stypendium socjalne

PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!