PL EN UA
Strona Główna » Student » Stypendia 2017/2018 » Wniosek o stypendium socjalne

Wniosek o stypendium socjalne

Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Sytuację materialną studenta ustala się na podstawie wysokości miesięcznej kwoty netto dochodu przypadającego na członka rodziny studenta.

Student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 powinien wypełnić i złożyć we właściwym dla siebie sekretariacie wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej wraz z załącznikami.

Wniosek o stypendium socjalne w semestrze zimowym należy złożyć w terminie do 29 września 2017 r.

Do pobrania wzór wniosku o stypendium socjalne

PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!