PL EN UA
Strona Główna » Uczelnia » Wszechnica

Wszechnica

W latach 2001-2003 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Przemyślu wraz z Towarzystwem Przyjaciół Nauk w Przemyślu prowadziła cykl otwartych wykładów odbywających się w ramach tzw. Wszechnicy Przemyskiej.

Wykład inauguracyjny (22 listopada 2001): Polacy w służbie Moskali wygłosił prof. dr hab. Andrzej Chwalba, prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wykład drugi (8 stycznia 2002): Pamięć narodu polskiego o nieprzedawnionych zbrodniach a poczucie narodowej godności - prawne i moralne aspekty konfrontacji z przeszłością wygłosił prof. dr hab. Leon Kieres prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Wykład trzeci (22 stycznia 2002): O brzydocie demokracji wygłosił prof. dr hab. Ryszard Legutko z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wykład czwarty (28 lutego 2002): Globalizacja w oczach jezuity wygłosił o. prof. dr hab. Stanisław Obirek z Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignacjanum" w Krakowie.

Wykład piąty (18 marca 2002): Jak się zmieni położenie geopolityczne Unii Europejskiej po jej rozszerzeniu? wygłosił prof. dr hab. Zdzisław Najder.

Wykład szósty (7 czerwca 2002): Geokulturowa sytuacja Polski wygłosił prof. dr hab. Krzysztof Dybciak.

Wykład siódmy (20 grudnia 2002): O okolicznościach powstania ukraińskiej syntezy dziejów Polski wygłosił prof. dr Leonid Zaszkilniak Dyrektor Instytutu Polonistyki Uniwersytetu Lwowskiego z udziałem prof. dr Mykoły Krykuna z Instytutu Historii tegoż Uniwersytetu (współautora syntezy).

Wykład ósmy (28 marca 2003): Cień Jałty wygłosił Bohdan Cywiński autor Rodowodów niepokornych oraz Ogniem próbowane.

Wykład dziewiąty - panel (21 maja 2003): Polskie Państwo Podziemne, a nieprzerwana obecność nasza w Europie z udziałem prof. dr hab. Jana Łopuskiego (UMK) i prof.dr hab. Stanisława Salmonowicza (UMK, IH PAN).

PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!