PL EN UA
Strona Główna » Lingwistyka stosowana (angielsko-ukraińska) » Wymiana międzynarodowa: Erasmus, szkoły letnie, stypendia

Wymiana międzynarodowa: Erasmus, szkoły letnie, stypendia

 

L E T N I A  S Z K O Ł A  U K R A I N I S T Y C Z N A  U N I W E R S Y T E T U  H A R V A R D A!

HUS1.JPGThe only program of its kind in North America, the Harvard Ukrainian Summer Institute (HUSI) offers seven weeks of intensive accredited university instruction in Ukrainian studies. The program is run jointly by the Harvard Summer School and the Ukrainian Research Institute and has been in existence since 1971. Students can take advantage of Harvard's many research and instructional facilities, including the largest Ucrainica library collection outside of Eastern Europe, museums, and a language resource center. In the past HUSI participants have included undergraduates, graduate students, and professionals from North and South America, Asia, Africa, and Europe including Ukraine [Zob. Harvard Summer School].

 

harv3.jpg

276481_129095903829368_1792534286_n.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E R A S M U S

Studenci Lingwistyki stosowanej (angielsko-ukraińskiej) mogą uczestniczyć w programach wymiany międzynarodowej. W ramach programu ERASMUS studenci PWSW mogą wyjechać do uczelni partnerskich:

 

Zadar_Sveuciliste.jpgUniwersytetu w Zadarze (Chorwacja)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja) headUMB8.jpg

 

 

 

 

 

 

800px_Giresun_Turkey.jpgUniwersytet w Giersun (Turcja)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studentki II roku Lingwistyki stosowanej na Uniwersytecie Mateja Bela (Słowacja) w ramach wymiany Erasmus:

1_7.jpg

VWR4JAP33rg.jpg

4.jpg 

 

 

Szczegółowych informacji udziela: Biuro Współpracy Międzynarodowej PWSW.

 

 

M I Ę D Z Y N A R O D O W E  S Z K O Ł Y  L E T N I E

Studenci Lingwistyki stosowanej (angielsko-ukraińskiej) mogą również uczestniczyć w międzynarodowych szkołach letnich. W 2013 r. nasi studenci wzięli udział w:

 

2_4.jpg

8.JPG prak.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSCN0224.JPG DSCN5472.JPG

IMG_4750.JPG 

 

 

S T Y P E N D I A  Z A G R A N I C Z N E

Ponadto w ramach praktyk i wymiany międzynarodowej w latach 2005-2010 dziewięcioro naszych studentów realizowało półroczne granty badawcze na Uniwersytecie Lwowskim im. I. Franki, przyznane przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej przy Ministerstwie Edukacji Narodowej.

 

P1010005.JPG 800px_University_Lviv_2009_1.JPG

800px_________________________________.JPG

PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!