PL EN UA
Strona Główna » Uczelnia » Projekty UE » Wzrost efektywności i dostępności e-usług w PWSW

Wzrost efektywności i dostępności e-usług w PWSW

 

 

baner3_e_uslugi.jpg

 

 

Wzrost efektywności i dostępności e-usług w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu

RPPK.02.01.00-18-0038/16

 

Cel projektu:

Wyższa jakość i rozszerzony zakres e-usług, świadczonych drogą elektroniczną.

 

Projekt będzie służył podnoszeniu jakości i dostępności e-usług przez PWSW w Przemyślu oraz będzie umożliwiał i usprawniał zarządzanie danymi

 

Cel realizowany będzie poprzez następujące zadania:

  • Zakup sprzętu informatycznego
  • Zakup i wdrożenie niezbędnych licencji programów komputerowych do dydaktyki i rekrutacji oraz licencji na system obsługi e-usług.
  • Zakup usług związanych z uruchomieniem systemu obsługi dydaktyki i rekrutacji oraz systemu e-usług.

 

Usługi skierowane będą do następujących grup docelowych:

 

  • Kandydaci na studia;
  • Studenci PWSW Przemyśl;
  • Pracownicy PWSW Przemyśl

 

Planowane efekty:

Głównym rezultatem realizacji projektu będzie poprawa funkcjonalności procedur dla wszystkich

interesariuszy i Wnioskodawcy.

 

Wartość projektu ogółem:  1 829 256,00 zł

Wydatki kwalifikowane:  1 822 825,35 zł

Wkład Funduszy Europejskich:  1 549 401,53 zł

Harmonogram projektu:

Okres realizacji projektu 01.09.2017 - 31.10.2018

 

PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!