PL EN UA
Strona Główna » Studiuj na PWSW » Z nami bezpłatnie zwiedzisz Europę

Z nami bezpłatnie zwiedzisz Europę

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu  wysyła swoich studentów  na studia zagraniczne najliczniej  z wszystkich szkół zawodowych, co potwierdza ranking Perspektyw.

Nasi studenci znają korzyści płynące z wyjazdów zagranicznych na studia:

- poznawanie nowych języków i szlifowanie już tych znanych,

- zwiedzanie krajów całej Europy z nowo-poznanymi ludźmi podczas stypendium,

- niezależność finansowa dzięki wysokim stypendiom (od 350 EUR aż do 600 EUR miesięcznie) otrzymywanym na wyjazd,

- poprawa kompetencji zawodowych podczas praktyk zawodowych, które nasi studenci odbywają za granicą,

- zwiększenie szans na znalezienie dobrej pracy - beneficjenci programu Erasmus+  cechują się odwagą, samodzielnością i znajomością języków obcych, to elita wśród naszych studentów i pracodawcy o tym wiedzą!

Gdzie można wyjechać?

Nasi studenci wyjeżdżają i wyjeżdżali na studia do krajów takich jak Belgia, Chorwacja, Estonia, Grecja, Hiszpania, Macedonia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Turcja i Węgry.

Długość stypendium i stawki

Studenci wyjeżdżający na wyjazdy w ramach Erasmus+ mogą spędzić na stypendiach zagranicznych  okres od  minimum 3 miesięcy do 12 miesięcy w ramach studiów pierwszego stopnia. 

Nie ma limitu wieku dla zainteresowanych!

Ilu studentów może wyjechać? Jakie środki na wymianę otrzymuje rocznie uczelnia?

Uczelnia otrzymuje rocznie pomiędzy 300 000 a 400 000 PLN na wymianę zagraniczną studentów.

Wyjeżdża większość  studentów aplikujących o wyjazd. Średnie stypendium wynosi od 1500 EUR (dla studentów bez stypendium socjalnego) na wyjazd do 12 000 PLN (dla studentów ze stypendium socjalnym.

Podstawowym kryterium jest znajomość języka angielskiego. Zachęcamy do jego nauki!

Jakie obowiązki i prawa ma student podczas stypendium zagranicznego?

Student podczas wymiany w uczelni partnerskiej ma obowiązek zaliczyć semestr za granicą - przedmioty, które wybierze z pomocą koordynatorów przed wyjazdem.  Może przy tym liczyć na pełna pomoc i rady związane ze studiami za granicą. Jeśli nie zdoła zaliczyć wszystkich przedmiotów w uczelni partnerskiej, może część zdać po powrocie w PWSW w sesji poprawkowej. Uczelnia pomaga studentom i wspiera w decyzji o podjęciu wyzwania, jaką jest wymiana zagraniczna! Student wyjeżdża ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków. Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje leczenie za granicą, a nasz koordynator dba o dopełnienie formalności przez studenta przed wyjazdem.

Najważniejszy obowiązek naszych Erasmusów to korzystać z możliwości oferowanych przez program - dobra zabawa i udział w zajęciach w uczelni partnerskiej rozwijają i wzbogacają.
http://www.pwsw.pl/erasmus-na-pwsw-nowosci

Autorzy zdjęć to studenci i absolwenci Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej  Przemyślu:

  • Zoriana Kindrat, studiowała uniwersytecie w Egerze,
  • Tetiana Kovalska, studiowała uniwersytecie w Egerze,
  • Denis Pisecki, studiował na uniwersytecie w Bańskiej Bystrzycy,
  • Oleksandr Shulhin, studiował na uniwersytecie w Corum w Turcji,
  • Alina Sytko, studiowała na uniwersytecie w Egerze,
  • Yelizaveta Zagajewska, studiowała na uniwersytecie w Bańskiej Bystrzycy,
  • Agnieszka Bieniek -Wydrzyńska, studiowała na uniwersytecie w Stipie, w Macedonii.

 

Fot. Zoriana Kindrat
Fot. Zoriana Kindrat
Fot. Zoriana Kindrat
Fot. Tetiana Kovalska
Fot. Tetiana Kovalska
Fot. Tetiana Kovalska
Fot. Tetiana Kovalska
Fot. Tetiana Kovalska
Fot. Denis Pisecki
Fot. Denis Pisecki
Fot. Denis Pisecki
Fot. Oleksandr Shulhin
Fot. Oleksandr Shulhin
Fot. Oleksandr Shulhin
Fot. Oleksandr Shulhin
Fot. Oleksandr Shulhin
Fot. Oleksandr Shulhin
Fot. Alina Sytko
Fot. Alina Sytko
Fot. Alina Sytko
Fot. Alina Sytko
Fot. Yelizaveta Zagajewska
Fot. Yelizaveta Zagajewska
Fot. Yelizaveta Zagajewska
Fot. Agnieszka Bieniek-Wydrzyńska
Fot. Agnieszka Bieniek-Wydrzyńska
Fot. Agnieszka Bieniek-Wydrzyńska
Fot. Agnieszka Bieniek-Wydrzyńska
Fot. Agnieszka Bieniek-Wydrzyńska
Fot. Agnieszka Bieniek-Wydrzyńska
PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!