PL EN UA
Strona Główna » Studia podyplomowe » Zarządzanie funduszami Unii Europejskiej

Zarządzanie funduszami Unii Europejskiej

 

STUDIA PODYPLOMOWE NA KIERUNKU

ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI UNII EUROPEJSKIEJ

 

 

TYP STUDIÓW:

 Studia podyplomowe dla osób z wyższym wykształceniem (magisterskim, licencjackim, inżynierskim)

 

CELEM STUDIÓW  jest zapoznanie słuchaczy z funduszami europejskimi oraz przygotowanie do ich pozyskiwania poprzez skuteczne  zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, a także zapoznanie z praktycznymi  aspektami wykorzystania środków unijnych oraz innych donatorów.

 

STUDIA ADRESOWANE są do wszystkich, którzy chcą skutecznie aplikować o środki
na realizację projektów - do pracowników administracji państwowej i samorządowej, przedstawicieli organizacji pozarządowych i placówek oświatowych, przedsiębiorstw, banków i instytucji finansowych, do osób przygotowujących się do pracy w strukturach administracyjnych w Polsce oraz w Unii Europejskiej. Adresatami studiów są także pracownicy instytucji biorących udział we wdrażaniu funduszy  oraz wszelkich organów kontroli.

 

WARUNKIEM UKOŃCZENIA STUDIÓW jest uczestniczenie w zajęciach, uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów oraz przygotowanie i obrona pracy dyplomowej (preferowana w postaci  projektu).

 

RAMOWY MODUŁOWY PROGRAM ZAJĘĆ: ramowy program do pobrania

 

INFORMACJE DODATKOWE:

 

Struktura zajęć:

Studia obejmują 230 godzin wykładów, zajęć warsztatowych, praktyk i seminarium dyplomowe.

 

Tryb zajęć:
Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym przez dwa semestry - w soboty i niedziele w godz.  9.00 - 17.30, zwykle co dwa tygodnie (z wykluczeniem długich weekendów i świąt).

Istnieje możliwość rezerwowania noclegu na terenie uczelni w cenie 35,00 zł (w pok. dwuosobowych).

 

Absolwenci otrzymują:

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

 

Wymagane dokumenty:

  • podanie do Rektora PWSW w Przemyślu o przyjęcie na studia podyplomowe podanie do pobrania
  • KSEROKOPIA oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu lub odpisu do doniesienia po uruchomieniu studiów)
  • kserokopia dowodu osobistego.

 

Termin rekrutacji:  od 01 KWIETNIA  2017 r. do  10 PAŹDZIERNIKA 2017 r.

 

Rozpoczęcie studiów:  PAŹDZIERNIK 2017 r.

 

Miejsce składania dokumentów:

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska  w Przemyślu

Kolegium Techniczne

ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1 E

pokój nr 3.46

 

Dokumenty można również przesyłać pocztą na adres:

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska  w Przemyślu

ul. Książąt Lubomirskich 6

37-700 Przemyśl

z dopiskiem „Studia podyplomowe .............................................................."

                                                       (kierunek studiów podyplomowych)

Zapisów można także dokonać wcześniej drogą elektroniczną przesyłając formularz zgłoszenia na studia na adres: , a następnie dostarczyć dokumenty w terminie jak wyżej.

 

Koszt studiów:

Studia dwusemestralne - 3 000,00 zł

Możliwe formy płatności:

  • płatność roczna za dwa semestry - 3 000,00 zł, przed rozpoczęciem pierwszych zajęć;
  • płatność semestralna - dwie raty po 1500,00 zł - przed rozpoczęciem każdego semestru.

Całość wpłaty lub rata (w zależności od wyboru formy płatności) powinna zostać wniesiona w nieprzekraczalnym terminie do dnia rozpoczęcia studiów  na konto  uczelni.

Numer konta: 82 2030 0045 1110 0000 0249 0850 z podaniem imienia i nazwiska studenta oraz nazwy kierunku studiów podyplomowych

 

KONTAKT:

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska  w Przemyślu

Dział Rozwoju i Współpracy

ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1 E

pokój nr 3.46

tel.  16 735 52 12

e- mail: podyplomowe@pwsw.pl

 

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 15.00

 

PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!