PL EN UA
Strona Główna » Socjologia » Informacje o socjologii i kierunku studiów dla kandydatów » Zarządzanie zasobami ludzkimi i rynek pracy

Zarządzanie zasobami ludzkimi i rynek pracy

Zarządzanie zasobami ludzkimi i rynek pracy

 

 

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI I RYNEK PRACY

 

 

 

Przygotowuje absolwentów socjologii do pracy w firmach Sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz instytucjach otoczenia biznesu, podmiotach ekonomii społecznej, organizacjach pozarządowych realizujących projekty współfinansowane ze środków UE, organach administracji rządowej i samorządowej realizujących zadania związane w instytucjonalnym wsparciem rynku pracy.

 

         Zarządzanie zasobami ludzkimi, inaczej określane bywa jako: zarządzanie personelem, funkcja personalna, human resource management lub managing people in organizations. Innymi spotykanymi terminami jest „gospodarowanie zasobami ludzkimi" czy  „zarządzanie kadrami".

Polityka zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL), określa cele, metody oraz wyzwania, jakie powinna spełniać prawidłowo działająca organizacja.

Na zasoby ludzkie składają się przede wszystkim: wiedza, umiejętności, doświadczenie oraz postawy.

           

           Specjalność ZZLiRP kierowana jest do osób zamierzających zdobyć umiejętności przydatne w efektywnej pracy z ludźmi (np. w działach personalnych organizacji). Dostarcza ona wiedzy na temat standardów zarządzania zasobami ludzkimi, roli funkcji personalnej w organizacji oraz sposobów realizacji procesów: pozyskiwania, rozwoju, oceniania i wynagradzania pracowników. Zajęcia prowadzone są przez fachowców z branży z doświadczeniem praktycznym. Absolwenci tej specjalności będą przygotowani m.in. do pracy na stanowiskach specjalistów do spraw: kadr, zarządzania zasobami ludzkimi, rekrutacji, wynagrodzeń, szkoleń zawodowych i rozwoju kadr; a także analityka pracy czy pracownika działu kadr.

Nasi absolwenci będą mogli też aplikować do firm konsultingowych, agencji pośrednictwa pracy lub podjąć zatrudnienie na własny rachunek.

 


PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!